PROJEKTY

Małopolska - cel podróży
Misja gospodarcza do Wielkiej Brytanii – 1-4 listopada 2021 roku Przedsiębiorcy z Małopolski biorący udział w misji: http://www.mot.krakow.pl/mcp.html
Bon Turystyczny
Bon turystyczny realizować można na terenie całego regionu, wykorzystując między innymi podczas pobytu w hotelach, pensjonatach, campingach czy gospodarstwach agroturystycznych. Płatoność bonem turystycznym dotyczy również imprez turystycznych realizowanych przez przedsiębiorstwa turystyczny lub organizacje pożytku publicznego.
Tradycje Małopolskiej Wsi
Małopolskie gospodarstwa agroturystyczne zapraszają na wypoczynek z dala od zgiełku miast i codziennego pośpiechu. Dzięki połączeniu tradycji i nowoczesności oferują one pobyty w komfortowych warunkach, jednocześnie dając możliwość spotkania z naturą, poznawania kultywowanych przez stulecia zwyczajów i kosztowania lokalnych przysmaków.
Festiwal Muzyka Zaklęta w Drewnie
Projekt pn. Festiwal „Muzyka Zaklęta w Drewnie” realizowany w ramach Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6. Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.1. Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.2. Organizacja wydarzeń kulturalnych, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Budżet projektu wynosi: 784 335,87 zł, z czego dofinansowanie w kwocie: 392 167,92 zł.
 
WSPÓŁPRACA
          Kraków
      Małopolska