Strona główna » Aktualności » W związku z realizacją projektu „Małopolska - cel podróży” zapraszamy do udziału w naborze na wyjazdową misję gospodarczą do Austrii.
drukuj drukuj

AKTUALNOŚCI

Ostatnie aktualności MOT

23-11-2023
Małopolska na targach TT Warsaw

29-09-2023
Nabór uczestników na wizyty turystyczno-kulturalne organizowane w ramach projektu „POZNAJ REGION”

28-09-2023
Turystyczne Skarby Małopolski odkryte!

25-09-2023
Zapraszamy na konferencję pn. WSPÓŁPRACA-INNOWACJE-TURYSTYKA ZRÓWNOWAŻONA

04-09-2023
Zaproszenie na workshop z branżą włoską

29-08-2023
Regulamin konkursu „Twoje wspomnienia z wakacji w Małopolsce”

28-08-2023
Odkryj Turystyczne Skarby Małopolski – czas na głosowanie!

10-08-2023
Półmetek wakacji w Krakowie i Małopolsce

W związku z realizacją projektu „Małopolska - cel podróży” zapraszamy do udziału w naborze na wyjazdową misję gospodarczą do Austrii. 26.07.2023

Projekt „Małopolska - cel podróży" realizowany jest przez Małopolską Organizację Turystyczną przy współpracy z Województwem Małopolskim i Miastem Kraków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Obecnie prowadzimy nabór małopolskich przedsiębiorców z branży turystycznej (5 firm) na misje gospodarczą na rynku austriackim w terminie 16 - 18 października 2023 r. Miejsce warsztatów – Linz.

Projekt misji zakłada:                                

  1. pokrycie kosztów przelotów, noclegów i wsparcie organizacyjne udziału w misji gospodarczej
  2. podczas misji zostanie zorganizowane 1 spotkania biznesowe, z przewidywanym uczestnictwem 15 przedstawicieli branży z danego rynku docelowego,
  3. uczestnikom biorącym udział w misjach gospodarczych, MOT pokrywa koszty związane z uczestnictwem w samych misjach gospodarczych i warsztatach, w szczególności koszty transportu oraz zakwaterowania. Koszty wyżywienia oraz ubezpieczenia podróżnego oraz transferów lotniskowych pozostają po stronie Uczestnika. Inne koszty dodatkowe związane z uczestnictwem w misji (np. związane z wymaganiami sanitarnymi danego kraju, testami, badaniami związanymi z COVID-19, etc.) pozostają po stronie Uczestnika.

Szczegółowe informacje zawarte są w Regulaminie oraz w załącznikach.

Kompletne dokumenty należy składać wyłącznie w formie mailowej na adres: rekrutacja@mot.krakow.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8.08.2023 r. do godziny 12:00.

Przypominamy, że każdy przedsiębiorca zainteresowany udziałem w projekcie trzykrotnie może aplikować na misje gospodarcze, natomiast w wypadku aplikowania do udziału w czwartej i kolejnej misji przedsiębiorca automatycznie zostaje wpisany na listę rezerwową i weźmie udział w misji w miarę wolnych miejsc. Dlatego prosimy wszystkich przedsiębiorców, a w szczególności tych, którzy uczestniczyli już w poprzednich misjach, o zaznaczenie na formularzu zgłoszeniowym czy startują do naboru w ramach naboru podstawowego czy też listy rezerwowej.

W ramach naboru Organizator dokona oceny zgłoszeń, na podstawie której zostanie stworzona lista 5 podmiotów uczestniczących w danej misji oraz lista rezerwowa. W przypadku takiej samej punktacji obowiązuje kolejność poprawnie złożonych i kompletnych formularzy zgłoszeniowych (załącznik nr 3 wraz z wymaganymi załącznikami). Organizator nie przewiduje odwołań od decyzji Komisji Rekrutacyjnej.

Zachęcamy do rozpowszechniania informacji wśród innych potencjalnie zainteresowanych przedsiębiorców.

Regulamin uczestnictwa w misji gospodarczej (pdf)
Załącznik nr 1 - Założenia i harmonogram misji (pdf)
Załącznik nr 2 - Kryteria wyboru przedsiębiorców misje wyjazdowe - wypełnia MOT (pdf)
Załącznik nr 3 - Formularz zgłoszeniowy misje wyjazdowe (doc)
Załącznik nr 4 - Projekt umowa uczestnictwa w misji gospodarczej (pdf)
Załącznik nr 5 - Zaświadczenie o pomocy de minimis - wypełnia MOT (pdf)
Załącznik nr 6 - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych (pdf)
Załącznik nr 7 - Oświadczenie o otrzymaniu lub nieotrzymaniu pomocy de minimis (doc)
Załącznik nr 7 - Oświadczenie o otrzymaniu lub nieotrzymaniu pomocy de minimis (pdf)
Załącznik nr 8 - Oświadczenie nt. powiązań (doc)
Załącznik nr 8 - Oświadczenie nt. powiązań (pdf)
Załącznik nr 9 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis (pdf)
Załącznik nr 9 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis (xls)
Załącznik nr 10 - Lista pięciu potencjalnych partnerów biznesowych z danego rynku docelowego (doc)
Załącznik nr 10 - Lista pięciu potencjalnych partnerów biznesowych z danego rynku doceloweg (pdf)

Wyniki naboru (pdf)

Wróć do Aktualności
 
WSPÓŁPRACA
          Kraków
      Małopolska