Strona główna » Festiwal Muzyka Zaklęta w Drewnie
drukuj drukuj

FESTIWAL MUZYKA ZAKLĘTA W DREWNIE

Ostatnie aktualności MOT

16-08-2022
Odkryj Jurę i poznaj smak historii – Juromania 2022

11-08-2022
Czwarta edycja Konkursu Turystyczne Skarby Małopolski - czas start!

02-08-2022
Otwarty Szlak Architektury Drewnianej 2022

12-07-2022
Konkurs na Najlepszy Produkt Turystyczny – Certyfikat POT 2022

05-07-2022
1. Małopolski Festiwal Balonowy „Odlotowa Małopolska”

29-06-2022
Walne Zebranie Członków Małopolskiej Organizacji Turystycznej

18-05-2022
W te wakacje Kraków Cię zasmoczy

04-05-2022
Kampania promocyjna "Małopolska – cel podróży"

 

Festiwal „Muzyka Zaklęta w Drewnie” realizowany w ramach Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6. Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.1. Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.2. Organizacja wydarzeń kulturalnych, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Budżet projektu wynosi: 784 335,87 zł, z czego dofinansowanie w kwocie: 392 167,92 zł.

Termin realizacji projektu: 1 września 2017 roku - 29 listopada 2020 roku.

Przedmiotem projektu jest organizacja i przeprowadzenie 42 koncertów i widowisk muzycznych w zabytkowych wnętrzach obiektów architektury drewnianej w Małopolsce bądź w plenerach bezpośrednio przy obiektach w ramach 3 rocznych edycji Festiwalu, w tym zaangażowanie artystów i wykonawców, osoby prowadzącej, zapewnienie nagłośnienia.

Projekt zakłada również realizację działań promocyjnych - wykonanie i dystrybucję materiałów promocyjnych oraz opracowanie dedykowanej strony internetowej. W projekcie założono rejestrację części koncertów. Materiał udostępniany i wykorzystywany będzie do popularyzacji Festiwalu.

Szczegółowe informacje oraz harmonogram koncertów na stronie internetowej Festiwalu oraz na profilu Facebook Festiwalu. Zarejestrowane koncerty można zobaczyć na kanale YouTube Szlaku Architektury Drewnianej.

logotypy_projektu

 
WSPÓŁPRACA
          Kraków
      Małopolska