MSIT
drukuj drukuj

PRZETARGI

przetargi
badanie ruchu turystycznego
wizyty studyjne
targi turystyczne
wydawnictwa
szkolenia, konferencje
konkursy
Inna działalność
Usługa rezerwacji i zakupu miejsc hotelowych oraz dostawy biletów lotniczych na potrzeby wyjazdów delegacji Zamawiającego na targi zagraniczne w 2018 21.11.2017

Usługa rezerwacji i zakupu miejsc hotelowych oraz dostawy biletów lotniczych na potrzeby wyjazdów delegacji Zamawiającego na targi zagraniczne w 2018 roku (zgodnie z załącznikiem nr 6), w ramach realizowanego przez Zamawiającego projektu pn. „Promocja oferty gospodarczej branż przemysłu czasu wolnego oraz wsparcie Małopolskich MŚP w ekspansji na rynki zewnętrzne”, który finansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Promocja Gospodarcza Małopolski.

Ogłoszenie nr 619424-N-2017 z dnia 2017-11-21 r. 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ (pdf)
Załącznik nr 4 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (pdf)
Załącznik nr 5 – Projekt umowy (pdf)
Załącznik nr 6 – Wykaz targów zagranicznych w 2018 roku (pdf)

więcej ...
Zapytanie ofertowe nr 7/2017 dotyczące wykonania usługi tłumaczeń ustnych (j. francuski) w związku z wyjazdem Zamawiającego na targi Top Resa w Paryżu 1.09.2017

Kraków: usługa w zakresie tłumaczeń ustnych (z języka polskiego na język francuski, a także z języka francuskiego na język polski), w związku z wyjazdem Zamawiającego na międzynarodowe targi Top Resa w Paryżu w dniach od 26 – 29 września 2017 r., w ramach realizowanego przez Zamawiającego projektu pn. „Promocja oferty gospodarczej branż przemysłu czasu wolnego oraz wsparcie Małopolskich MŚP w ekspansji na rynki zewnętrzne”, który finansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Promocja Gospodarcza Małopolski.

Zapytanie ofertowe nr 7/2017

Załącznik nr 1, 2 do zapytania ofertowego nr 7/2017

Zawiadomienie o wyborze oferty

więcej ...
Usługa rezerwacji i zakupu miejsc hotelowych oraz dostawy biletów lotniczych na potrzeby wyjazdów delegacji Zamawiającego na targi zagraniczne w 2017 25.08.2017

Kraków: Usługa rezerwacji i zakupu miejsc hotelowych oraz dostawy biletów lotniczych na potrzeby wyjazdów delegacji Zamawiającego na targi zagraniczne w 2017 roku (zgodnie z załącznikiem nr 6), w ramach realizowanego przez Zamawiającego projektu pn. „Promocja oferty gospodarczej branż przemysłu czasu wolnego oraz wsparcie Małopolskich MŚP w ekspansji na rynki zewnętrzne”, który finansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Promocja Gospodarcza Małopolski.


Ogłoszenie nr 578173-N-2017 z dnia 2017-08-25 r.
Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie nr 1051943 z dnia 03.08.2017 r.
Ogłoszenie w Bazie Konkurencyjności

 
SIWZ (pdf)
Załącznik nr 4 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (pdf)
Załącznik nr 5 – Projekt umowy (pdf)
Załącznik nr 6 – Wykaz targów zagranicznych w 2017 roku (pdf)


Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyniku postępowania
 
 

więcej ...
Zapytanie ofertowe nr 6/2017 dotyczące wykonania usługi tłumaczeniowej z języka polskiego na język francuski 24.08.2017

Małopolska Organizacja Turystyczna ogłasza zapytanie ofertowe, obejmujące usługę w zakresie tłumaczenia pisemnego tekstu z języka polskiego na język francuski w ramach przygotowywanego e-katalogu pn. „Katalog produktów i usług branży medyczno-uzdrowiskowej, sportowo-rekreacyjnej i biznesowej MŚP w województwie małopolskim”, opracowanego w ramach projektu pn. „Promocja oferty gospodarczej branż przemysłu czasu wolnego oraz wsparcie małopolskich MŚP w ekspansji na rynki zewnętrzne”.

Data ogłoszenia zapytania ofertowego: 24 sierpnia 2017 roku.

Zapytanie ofertowe nr 6/2017

Załącznik nr 2, 3, 4 do zapytania ofertowego nr 6/2017

Zawiadomienie o wyborze oferty

więcej ...
Kompleksowa organizacja 15 przyjazdowych misji gospodarczych grup przedsiębiorców 11.08.2017

Kraków: Kompleksowa organizacja 15 przyjazdowych misji gospodarczych grup przedsiębiorców (z krajów Unii Europejskiej, Ukrainy, Azji, Bliskiego Wschodu, Północnej Ameryki) z branży turystycznej do Małopolski w ramach realizowanego przez Zamawiającego projektu pn.: „Promocja oferty gospodarczej branż przemysłu czasu wolnego oraz wsparcie Małopolskich MŚP w ekspansji na rynki zewnętrzne”, który finansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Promocja Gospodarcza Małopolski.

Ogłoszenie nr 500012497-N-2017 z dnia 11-08-2017 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie nr 1049374 z dnia 11.08.2017 r.

Ogłoszenie w bazie konkurencyjności

 

SIWZ

Załącznik nr 8 - Wzór umowy

 

Treść ogłoszenia została zmieniona

Ogłoszenie nr 500014513-N-2017 z dnia 17-08-2017 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie nr 1049374 z dnia 11.08.2017 r.

Ogłoszenie w bazie konkurencyjności

 

SIWZ

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert


 

więcej ...
Zapytanie ofertowe nr 5/2017 dotyczące wykonania usługi tłumaczeniowej z języka polskiego na języki: francuski, hiszpański. 10.08.2017

Małopolska Organizacja Turystyczna ogłasza zapytanie ofertowe, obejmujące usługę w zakresie tłumaczenia pisemnego tekstu  na języki: francuski, hiszpański (z języka polskiego), w ramach przygotowywanego e-katalogu pn. „Katalog produktów i usług branży medyczno-uzdrowiskowej, sportowo-rekreacyjnej i biznesowej MŚP w województwie małopolskim”, opracowanego w ramach projektu pn. „Promocja oferty gospodarczej branż przemysłu czasu wolnego oraz wsparcie małopolskich MŚP w ekspansji na rynki zewnętrzne”.

Data ogłoszenia zapytania ofertowego: 10 sierpnia 2017 roku.

Zapytanie ofertowe nr 5/2017

Załącznik nr 2, 3, 4 do zapytania ofertowego nr 5/2017

Informacja o zmianach nr 1

Informacja o postępowaniu ofertowym nr 5/2017

więcej ...

[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | następna ]

 
WSPÓŁPRACA
          
      Małopolska