drukuj drukuj

PRZETARGI

przetargi
badanie ruchu turystycznego
wizyty studyjne
targi turystyczne
wydawnictwa
szkolenia, konferencje
konkursy
Inna działalność
Druk i dostawa map i wydawnictw promocyjno-informacyjnych MSIT 18.05.2022
więcej ...
ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO/MCP/2022/02 na organizację wydarzenia typu ambient marketing we Włoszech w ramach projektu pn. „Małopolska – cel 16.05.2022

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy świadczącego usługę polegającą na organizacji wydarzenia typu ambient marketing we Włoszech w ramach projektu „Małopolska – cel podróży”. W ramach zamówienia Oferent będzie odpowiedzialny za zaplanowanie i organizację wydarzenia typu ambient marketing we Włoszech, które odbędzie się w regionie Molise w miejscowości Larino w dniu 04.06.2022 r. podczas trwania 59. Europa Rally Caravaning.

Ogłoszenie nr 2022-15314-108909 w Bazie Konkurencyjności

Zapytanie ofertowe (pdf)

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (doc)

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (pdf)

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (doc)

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (pdf)

Załącznik nr 3 - Oświadczenie dotyczące spełniania klauzul społecznych (doc)

Załącznik nr 3 - Oświadczenie dotyczące spełniania klauzul społecznych (pdf)

Załącznik nr 4 - Opis dodatkowego doświadczenia Wykonawcy (doc)

Załącznik nr 4 - Opis dodatkowego doświadczenia Wykonawcy (pdf)

więcej ...
ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO/MCP/2022/01 na opracowanie materiałów promocyjnych w języku angielskim i/lub na opracowanie materiałów promocyjnych w języku 9.02.2022
więcej ...
ZAPYTANIE OFERTOWE na realizację usługi grafika komputerowego, jako usługi ciągle świadczone, przez cały okres trwania kampanii promocyjnej 9.09.2021
więcej ...
Druk i dostawa map i wydawnictw promocyjno-informacyjnych MSIT dla potrzeb projektu pn.: Utrzymanie Trwałości i Rozwój MSIT w latach 2021-2022 16.08.2021

Kraków: Małopolska Organizacja Turystyczna ogłasza zamówienie na realizację usługi: „Druk i dostawa map i wydawnictw promocyjno-informacyjnych MSIT dla potrzeb Projektu pn.: „Utrzymanie Trwałości i Rozwój Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej „MSIT” w latach 2021-2022".

 

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00149902 z dnia 2021-08-16

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00149902 z dnia 2021-08-16 (pdf)

 

SWZ (pdf)

SWZ (doc)

Załącznik nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia (pdf)

Projekt Umowy na dostawę wydawnictw 2021 (pdf)

Projekt Umowy na dostawę wydawnictw 2021 (doc)

Załącznik nr 1 do Projektu Umowy - Protokół (pdf)

Załącznik nr 3 do Projektu Umowy - Wykaz adresów dostawy (pdf)

Załącznik nr 4 do Projektu Umowy - Ilość wydawnictw do dostawy do poszczególnych Punktów (pdf)

 

Wyjaśnienia zapisów SWZ (doc)

Informacja o ofertach (pdf)

Zawiadomienie o wyborze ofert (pdf)

więcej ...
ZAPYTANIE OFERTOWE na usługi grafika komputerowego, jako usługi ciągłe świadczone przez cały okres trwania kampanii w ramach projektu pn. „Małop 13.08.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE na usługi grafika komputerowego, jako usługi ciągłe świadczone przez cały okres trwania kampanii w ramach projektu pn. „Małopolska – cel podróży” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, nr zapytania: ZO/MCP/2021/03.

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy świadczącego usługę grafika komputerowego, jako usługi ciągłe świadczone przez cały okres trwania kampanii w ramach projektu pn. „Małopolska – cel podróży”..

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Województwem Małopolskim oraz Miastem Kraków, zgodnie z określonymi celami, budżetem i harmonogramem. Projekt jest realizowany zgodnie z zasadami obowiązującymi przy realizacji projektów dofinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz Funduszy Europejskich.

Ogłoszenie nr 2021-15314-64222 w Bazie konkurencyjności z dnia 13.08.2021 roku


Zapytanie ofertowe (pdf)

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (doc)

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (pdf)

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (doc)

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (pdf)

Załącznik nr 3 - Oświadczenie dotyczące spełniania klauzul społecznych (doc)

Załącznik nr 3 - Oświadczenie dotyczące spełniania klauzul społecznych (pdf)

Załącznik nr 4 - Opis doświadczenia Wykonawcy (doc)

Załącznik nr 4 - Opis doświadczenia Wykonawcy (pdf)

Załącznik nr 5 - Koncepcja kreatywna kampanii (pdf)

Załącznik nr 6 - Podręcznik użytkownika dla klucza wizualnego kampanii promocyjnej projektu „Małopolska – cel podróży” (pdf)

 

 

 

więcej ...

[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | następna ] stron: 26

 
WSPÓŁPRACA
          Kraków
      Małopolska