Strona główna » Aktualności » Zapraszamy do udziału w naborze do wyjazdowych misji gospodarczych do Niemiec.
drukuj drukuj

AKTUALNOŚCI

Ostatnie aktualności MOT

23-11-2023
Małopolska na targach TT Warsaw

29-09-2023
Nabór uczestników na wizyty turystyczno-kulturalne organizowane w ramach projektu „POZNAJ REGION”

28-09-2023
Turystyczne Skarby Małopolski odkryte!

25-09-2023
Zapraszamy na konferencję pn. WSPÓŁPRACA-INNOWACJE-TURYSTYKA ZRÓWNOWAŻONA

04-09-2023
Zaproszenie na workshop z branżą włoską

29-08-2023
Regulamin konkursu „Twoje wspomnienia z wakacji w Małopolsce”

28-08-2023
Odkryj Turystyczne Skarby Małopolski – czas na głosowanie!

10-08-2023
Półmetek wakacji w Krakowie i Małopolsce

Zapraszamy do udziału w naborze do wyjazdowych misji gospodarczych do Niemiec. 31.01.2022

W związku z realizacją projektu „Małopolska - cel podróży” zapraszamy do udziału w naborze do wyjazdowych misji gospodarczych do Niemiec.

Projekt „Małopolska - cel podróży" realizowany jest przez Małopolską Organizację Turystyczną przy współpracy z Województwem Małopolskim i Miastem Kraków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Zakłada on organizację czterech misji gospodarczych, po dwie na rynek brytyjski i po dwie na rynek niemiecki.

Obecnie prowadzimy nabór ośmiu małopolskich przedsiębiorców z branży turystycznej na misję gospodarczą na rynek niemiecki we Frankfurcie nad Menem i Kolonii w terminie 9-12.05.2022.

Projekt misji zakłada:                              

  1. pokrycie kosztów przelotów, transportu lokalnego pomiędzy lokalizacjami workshopów oraz noclegów i wsparcie organizacyjne udziału w misji gospodarczej w dniach 9-12.05.2022 we Frankfurcie nad Menem i Kolonii.
  2. podczas misji zostaną zorganizowane po 2 spotkania biznesowe (jedno we Frankfurcie nad Menem, drugie w Kolonii), z przewidywanym uczestnictwem 20 przedstawicieli branży z danego rynku docelowego w każdym mieście,
  3. uczestnikom biorącym udział w misjach gospodarczych, MOT pokrywa koszty związane z uczestnictwem w samych misjach gospodarczych i warsztatach, w szczególności koszty transportu oraz zakwaterowania, MOT pokrywa także koszty transportu lokalnego pomiędzy poszczególnymi lokalizacjami warsztatów. Koszty wyżywienia oraz ubezpieczenia podróżnego oraz transferów lotniskowych pozostają po stronie Uczestnika. Inne koszty dodatkowe związane z uczestnictwem w misji (np. związane z wymaganiami sanitarnymi danego kraju, testami, badaniami związanymi z COVID-19, etc.) pozostają po stronie Uczestnika. Również posiadanie aktualnych dokumentów (np. paszport COVID-19) jest po stronie uczestnika.

Szczegółowe informacje zawarte są w Regulaminie oraz w załącznikach, natomiast w razie pytań prosimy o kontakt z Panią Moniką Nahirny monikan@mot.krakow.pl w godzinach pracy biura MOT 8:00-16:00.

Kompletne dokumenty należy składać wyłącznie w formie mailowej na adres: rekrutacja@mot.krakow.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9.02.2022 do godziny 12:00.

W ramach naboru Organizator dokona oceny zgłoszeń, na podstawie której zostanie stworzona lista 8 podmiotów uczestniczących w danej misji oraz lista rezerwowa. W przypadku takiej samej punktacji obowiązuje kolejność poprawnie złożonych i kompletnych formularzy zgłoszeniowych (załącznik nr 3 wraz z wymaganymi załącznikami). Organizator nie przewiduje odwołań od decyzji Komisji Rekrutacyjnej.

Zachęcamy do rozpowszechniania informacji wśród innych potencjalnie zainteresowanych przedsiębiorców.

Małopolska Organizacja Turystyczna realizuje projekt „MAŁOPOLSKA - cel podróży" dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Działania 3.3 „Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki", Poddziałanie 3.3.1 „Promocja gospodarcza Małopolski" typ E. promocja oferty gospodarczej regionu – przeciwdziałanie negatywnym skutkom epidemii COVID-19 w ramach 3 Osi Priorytetowej Przedsiębiorcza Małopolska Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

Regulamin uczestnictwa w misji gospodarczej (pdf)

Załącznik nr 1 - Założenia i harmonogram misji (pdf)

Załącznik nr 2 - Kryteria wyboru przedsiębiorców (pdf)

Załącznik nr 3 - Formularz zgłoszeniowy (doc)

Załącznik nr 3 - Formularz zgłoszeniowy (pdf)

Załącznik nr 4 - Projekt umowa uczestnictwa w misji gosporadczej (pdf)

Załącznik nr 5 - Wzór zaświadczenia o pomocy de minimis (pdf)

Załącznik nr 6 - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych (pdf)

Załącznik nr 7 - Oświadczenie o otrzymaniu lub nieotrzymaniu pomocy de minimis (doc)

Załącznik nr 7 - Oświadczenie o otrzymaniu lub nieotrzymaniu pomocy de minimis (pdf)

Załącznik nr 8 - Oświadczenie nt. powiązań (doc)

Załącznik nr 8 - Oświadczenie nt. powiązań (pdf)

Załącznik nr 9 - Załącznik nr 9 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis (pdf)

Załącznik nr 9 - Załącznik nr 9 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis (xls)

 

Wyniki naboru 

Informacja o zmienie uczestników misji

Wróć do Aktualności
 
WSPÓŁPRACA
          Kraków
      Małopolska