MSIT
Strona główna » Aktualności » Nabór zgłoszeń do „katalogu produktów i usług turystyki medyczno-uzdrowiskowej, sportowo-rekreacyjnej i biznesowej MŚP w woj. małopolskim
drukuj drukuj

AKTUALNOŚCI

Ostatnie aktualności MOT

22-07-2019
W niedzielę kibicowaliśmy kajakarzom!

19-07-2019
TUCHOVINIFEST - IV Międzynarodowy Festiwal Wina

18-07-2019
Konkurs "Najlepszy Produkt Turystyczny - Certyfikat POT 2019" - etap regionalny

17-07-2019
74 obiekty udostępnione do zwiedzania w ramach Otwartego Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce!

10-07-2019
Turystyczne Mistrzostwa Blogerów czas zacząć!

01-07-2019
Koncert plenerowy Lory Szafran w Lipnicy Murowanej

24-06-2019
Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Małopolskiej Organizacji Turystycznej

19-06-2019
Od Bożego Ciała rusza Otwarty Szlak Architektury Drewnianej!

Nabór zgłoszeń do „katalogu produktów i usług turystyki medyczno-uzdrowiskowej, sportowo-rekreacyjnej i biznesowej MŚP w woj. małopolskim 14.06.2017

Trwa nabór zgłoszeń do „Katalogu produktów i usług turystyki medyczno-uzdrowiskowej, sportowo-rekreacyjnej i biznesowej MŚP w województwie małopolskim”. Katalog obejmować będzie oferty przedsiębiorstw należących do sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw, prowadzących działalność w branży turystycznej (przemyśle kreatywnym i czasu wolnego) w województwie małopolskim, w co najmniej jednym z następujących obszarów: turystyka biznesowa, turystyka medyczno-uzdrowiskowa oraz turystyka aktywna, rekreacyjna i sportowa. Katalog będzie dystrybuowany na nośnikach elektronicznych na wybranych targach zagranicznych, krajowych oraz misjach gospodarczych do Małopolski, w 8 wersjach językowych, w tym: polskiej, angielskiej, niemieckiej, rosyjskiej, hiszpańskiej, francuskiej, słowackiej i chińskiej. 

Katalog opracowywany jest w ramach projektu pn. „Promocja oferty gospodarczej branż przemysłu czasu wolnego oraz wsparcie małopolskich MŚP w ekspansji na rynki zewnętrzne", realizowanym przez Małopolską Organizację Turystyczną w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Katalog ma na celu wsparcie małopolskich przedsiębiorstw w procesie umiędzynaradawiania ofert MŚP przemysłu kreatywnego i czasu wolnego, w wybranych obszarach turystyki, prowadzących działalność w województwie małopolskim.  Kryteria wyboru, procedura kwalifikacyjna oraz szczegółowe informacje zostały określone w regulaminie „Katalogu produktów i usług turystyki medyczno-uzdrowiskowej, sportowo-rekreacyjnej i biznesowej MŚP w województwie małopolskim”.

Przedsiębiorstwa spełniające kryteria i zainteresowane umieszczeniem wpisu w katalogu proszone są o: wypełnienie formularza oferty przedsiębiorstwa i przesłanie go do MOT wraz z  logotypem i zdjęciami (od 1 do maksymalnie 4) w formie elektronicznej na adres biuro@mot.krakow.pl. Jednocześnie prosimy o dostarczenie do MOT do dnia 19 czerwca br. (nowy termin: 2 lipca br.) podpisanego formularza oferty przedsiębiorstwa i formularza zgłoszeniowego wraz z oświadczeniem. Formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem mogą być dostarczone osobiście, za pośrednictwem poczty, kurierem, a datą jego dostarczenia jest dzień wpływu do siedziby MOT. Kryterium kwalifikacji ofert do katalogu jest kolejność zgłoszeń, o której decyduje data wpływu uzupełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z oświadczeniem oraz formularza oferty przedsiębiorstwa do siedziby MOT.  

Wymogi techniczne materiałów graficznych:

  • Logotyp przedsiębiorstwa: pliki w krzywych, preferowane pliki AI
  • Zdjęcia obrazujące ofertę przedsiębiorstwa: przestrzeń barw zdjęć RGB, co najmniej 10cm*15cm w 72-100 PPI

Linki:

Regulamin „Katalogu produktów i usług turystyki medyczno-uzdrowiskowej, sportowo-rekreacyjnej i biznesowej MŚP w województwie małopolskim”

Formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem  

Formularz oferty przedsiębiorstwa (Formularz PDF)

Sposób postępowanie w razie problemów z obsługą interaktywnego formularza PDF!

Domyślne programy do przeglądania plików PDF w przeglądarkach internetowych mogą nie obsługiwać interaktywnych formularzy PDF lub ich funkcji. W takiej sytuacji należy zapisać plik „Formularz oferty przedsiębiorstwa” na dysku twardym i otworzyć go przy pomocy programu Adobe Acrobat Reader DC. Program można pobrać bezpłatnie: https://get.adobe.com/pl/reader/

 

WAŻNE INFORMACJE

W związku z wątpliwościami dotyczącymi naboru zgłoszeń do e-katalogu przedstawiamy wyjaśnienia

 

1. Czy formularz oferty przedsiębiorstwa można przesłać w formie skanu?

Niestety nie dopuszczamy takiej możliwości. Interaktywny plik pdf pozwala na pobranie danych zamieszczonych w formularzu w sposób automatycznych. Skan nie oferuje takiej możliwości. Formularz pdf winien zostać uzupełniony w formie elektronicznej i w tej formie przesłany pod adres: biuro@mot.krakow.pl

 

 

2. Dlaczego ważne jest aby wysłać dokumenty w formie elektronicznej oraz w formie wydrukowanej?

Materiały (formularz oferty przedsiębiorstwa, zdjęcia, logotyp) przesłane w formie elektronicznej służyć będą jako materiał do wykorzystania przy opracowaniu e-katalogu. Materiały dostarczone do biura MOT służyć będą celom formalny, m.in.: w celu ustalenia kolejności zgłoszeń, weryfikacji ewentualnych wątpliwości co do treści formularza, itp.

 

3. Dlaczego ważne jest aby opis w pytaniu 10 dotyczył produktów i usług turystycznych we wskazanych  obszarach działalności?

Założeniem e-katalogu „produktów i usług turystki medyczno-uzdrowiskowej, sportowo-rekreacyjnej i biznesowej MŚP w województwie małopolskim” jest przedstawienie potencjalnym partnerom biznesowym szczegółowych informacji na temat produktów i usług w wymienionych obszarach turystyki. Stąd wskazane jest w punkcie 10. przedstawienie informacji szczegółowych w odniesieniu do obszarów zaznaczonych w punkcie 7. formularza oferty przedsiębiorstwa. Np. hotel X oferujący usługi organizacji „konferencji i kongresów” winien wskazać szczegóły tej usługi, np.: ilość dostępnych sal konferencyjnych, możliwe układy miejsc, maksymalną liczbę osób, dostępne wyposażenie (rzutnik, ekran, nagłośnienie, klimatyzacja), dodatkowe usługi np.: catering, parking, itp. W tym przypadku sam opis usług noclegowych jest niewystarczający do zakwalifikowania obiektu do e-katalogu. Reasumując, w ramach projektu wspierane są podmioty MŚP świadczące usługi i produkty w obszarze turystyki medyczno-uzdrowiskowej, sportowo-rekreacyjnej i biznesowej.

 

4. Co należy wpisać w przypadku pytania 14. formularza oferty przedsiębiorstwa, „Autor zdjęcia”?

Prosimy o wskazanie imienia i nazwiska autora zdjęcia.

 

5. Dlaczego ważne jest podanie nazwy pliku – zdjęcia w pytaniu 14 formularza oferty przedsiębiorstwa?

Dobrze opisane zdjęcia pozwolą na sprawną ich identyfikację i przypisane ich do produktów i usług właściwego Przedsiębiorcy. W związku z tym uprzejmie prosimy o opisywanie zdjęć i plików graficznych w sposób wyróżniający i łatwo identyfikowalny.

Wróć do Aktualności
 
WSPÓŁPRACA
          Kraków
      Małopolska